Naručivanje fotokeramike

Kako poslati fotografiju za izradu fotokeramike?

Fotografiju nam možete poslati u digitalnom obliku na mail: info@fotokeramika.biz, poslati poštom ili dostaviti na našu adresu  (Fotokeramika Zagreb d.o.o., Topolovečka 55, 10040 Zagreb).

Kako skenirati fotografiju?

Fotografiju možete pretvoriti u digitalni oblik skeniranjem na skeneru, fotografiranjem fotoaparatom ili mobitelom.

Najbolji rezultat dobija se skeniranjem fotografije na skeneru uz podešenje odgovarajuće rezolucije. Ako vam skener dopušta, selektirajte fotografiju i rezoluciju podesite na 300-600 dpi (manju fotografiju poželjno je skenirati na višoj rezoluciji). Ukoliko morate skenirati cijelu površinu skenera (A4) tada je poželjno da rezoluciju podesite na 1200 dpi. Fotografiju nemojte povečavati, to će biti učinjeno prilikom grafičke pripreme u našoj radionici.

U dobrim uvjetima, jednako dobar rezultat  može se dobiti i fotografiranjem digitalnim fotoaparatom.

Fotografiranje mobitelom trebalo bi izbjegavati. Ukoliko morate tako fotografirati, pazite da svjetlost pada ravnomjerno na fotografiju, da nema sjena i da je leća mobitela postavljena okomito nad fotografijom

Grafička priprema.

Po primitku Vaše fotografije izraditi ćemo grafičku pripremu te vam istu poslati na uvid. Ukoliko želte neku promjenu, u ovoj fazi izrade možemo izvršiti korekciju prema vašim željama. Nakon primitka odgovarajuće grafičke pripreme, artikal dodajte u “košaricu”, krenite na “Plaćanje”, odaberite način plaćanja i slijedite upute.

Plaćanje

Načini plaćanja.

Uplatom na račun – Na adresu e-pošte navedenu kod narudžbe šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu, na FINI i sl. Nakon zaprimanja uplate kupca šalju se naručeni artikli na adresu koju je naznačio u narudžbi.

Plaćanje pouzećem (po primitku pošiljke) – Omogućuje kupcu da iznos narudžbe plati dostavljaču prilikom same dostave na adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini odnosno iznos nije moguće platiti kreditnom karticom. Ovaj način plaćanja vrijedi samo za kupce s područja Republike Hrvatske.

Kreditnom ili debitnom karticom – Ukoliko korisnik odabere plaćanje kreditnom karticom, na njegovu e-mail adresu bit će poslana potvrda narudžbe i podaci o predautorizaciji narudžbe. Plaćanje je izravno putem interneta, korištenjem servisa za plaćanje karticama: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, Diners, Discover

Sigurnost On-line plaćanja.

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Isporuka robe.

Trošak isporuke.

Troškove dostave u cijelosti plaća kupac. Za Republiku Hrvatsku troškovi dostave iznose 20,00 kn, a za Republiku Sloveniju iznose 60,00 kn. Troškovi dostave su besplatni za sve pošiljke čija je vrijednost veća od 300,00 kn.

Rok isporuke.

Rok izrade naručene fotokeramike je 5 (pet) radnih dana te se nakon tog roka može preuzeti u našoj radionici (Fotokeramika Zagreb d.o.o., Topolovečka 55. 10040 Zagreb), ili se šalje na adresu kupca. Slanje se vrši kurirskom službom GLS ili Paket24 (Hrvatska pošta).

Rok dostave je do 5 (pet) radnih dana za područje Republike Hrvatske, odnosno 7 (sedam) radnih dana za područje Republike Slovenije.

Praćenje pošiljke.

Kako bi pratili svoju narudžbu, molimo da unesete ID narudžbe u polje “Narudžba ID” i pritisnite polje “Prati”. Ovo je dodano na vaš račun i u email potvrdi koju trebate primiti.

Kako vratiti naručenu robu?

UVJETI POVRATA I REKLAMACIJE

Fotokeramika Zagreb d.o.o. (dalje: prodavatelj) odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji:

-ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
-ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
-ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
-ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od sedam od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od jedne godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne jedna godina od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka jedne godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od slijedećih obveza, sve u skladu sa pravilima Zakona o obveznim odnosima: uklanjanje nedostatka, predaja drugog proizvoda bez nedostatka, sniženje cijene, raskid ugovora.

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima.

Pravo na jednostrani raskid ugovora:

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Fotokeramika Zagreb d.o.o. , Topolovečka 55, 10040 Zagreb ili elektroničkom poštom na info@fotokeramika.biz u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Sve izravne troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije  ugrađivati, oštećivati, niti poduzimati bilo koje druge radnje kojima bi umanjio vrijednost robe.

U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procijeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slijedećim slučajevima kada je:

-predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču (npr. fotokeramika), predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima, potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom.
-roba bila ugrađivana na bilo koju podlogu, na bilo koji način ugradnje

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom: „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini. Kliknite ovdje za primjer obrazca raskida ugovora.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu Fotokeramika Zagreb d.o.o., Topolovečka 55, 10040 Zagreb, elektroničke pošte na adresu e-pošte info@fotokeramika.biz ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi Fotokeramika Zagreb d.o.o. Topolovečka 55, 10040 Zagreb

Kako bi potrošaču Fotokeramika Zagreb d.o.o. odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača Fotokeramika Zagreb d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora Fotokeramika Zagreb d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je Općinski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potroršačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije.

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.fotokeramika-zagreb.hr te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu www.fotokeramika-zagreb.hr i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

Fotokeramika Zagreb d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.

Updating…
  • Nema proizvoda u košarici.